Jiné zdravotní predispozice

1 999 

Zdravotní problémy ovlivňují fyzickou i psychickou pohodu. Některé jsou dočasné, jiné chronické a vážné. DNA analýza vám může pomoci odhalit genetické predispozice k různým onemocněním a tak vám umožní včas podniknout preventivní opatření a zlepšit tak kvalitu vašeho života.

Kategorie:

Popis

Pocit fyzické, ale také duševní pohody, může být ovlivněn různými zdravotními problémy. Tyto problémy mohou být dočasné, ale také chronické a mohou významným způsobem ovlivnit náš každodenní život. V nejvážnějších případech mohou dokonce způsobit život ohrožující stav. Kromě genetické predispozice mají na rozvoj těchto onemocnění vliv i jiné faktory, včetně našeho stravování, fyzické aktivity, ale také vystavování se zlozvykům, jako je nadměrný příjem alkoholu nebo kouření.
Výsledky v této kategorii hovoří o genetické náchylnosti, přičemž nezahrnují vliv ostatních faktorů. Vyšší genetické riziko proto neznamená, že se dané onemocnění u vás musí objevit a také není vyloučeno, že se během života setkáte is takovým onemocněním, na které nemáte vyšší genetickou náchylnost. Pro snížení pravděpodobnosti rozvoje těchto onemocnění, jakož i pro včasný záchyt případného rozvinutého onemocnění, vám doporučujeme zvážit preventivní kroky uvedené v doporučeních výsledků.