PINK OCTOBER: Poznejte své genetické predispozice! DNA Complex test nyní za unikátní cenu 6 600 Kč!

Poslední dny nejnižších cen roku! Ušetřete až do 7 399 Kč, slevy až 43%!

Dny
Hodiny
Minuty

Poslední dny nejnižších cen roku! Ušetřete až do 7 399 Kč, slevy až 43%!

Zásady zpracování osobních údajů​

Vítejte na stránkách DNA ERA! Vaše soukromí je pro nás důležité. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) je informovat vás o našich postupech týkajících se shromažďování a využívání vašich údajů, které s námi budete sdílet prostřednictvím našich webových stránek https://www.dnaera.com (dále jen „Webová stránka“), případně při využívání našich služeb souvisejících s genetickým testováním a analýzou vaší DNA. Pro více informací o našich produktech – DNA testech a službách, a také o jejich fungování, klikněte na naše všeobecné obchodní podmínky.

Prosíme, pečlivě si přečtěte tyto Zásady ochrany osobních údajů!

A) Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny 1.1.2023. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobních údajů měnit (zejména s ohledem na změny právních předpisů). O všech podstatných změnách Zásad ochrany osobních údajů vás však budeme informovat. Aktuální verzi je vždy možné najít na našich Webových stránkách. B) Vaše osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“). C) Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na zpracování osobních údajů, které vykonáváme sami. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají praktikami ochrany osobních údajů jiných třetích stran, za které nenese odpovědnost. D) Vědomě nespracováváme ani nepožadujeme informace od osob mladších než 16 let bez souhlasu jejich zákonného zástupce. Údaje, o nichž se dozvíme, že byly poskytnuty osobou mladší než 16 let, bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců, vymažeme.

  1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

1.1 Vaše osobní údaje zpracovává společnost: DNA ERA s. r. o., se sídlem: Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 51 860 830, zapsaná Okresním soudem Bratislava I, Oddíl: sro, Vložka číslo: 131120/B (dále jen „provozovatel“, „my“, „nás“ nebo „náš“).

1.2 Pokud se chcete dozvědět více o zpracování a ochraně vašich osobních údajů nebo máte jakékoli další otázky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší zodpovědné osoby na emailové adrese gdpr@dnaera.sk.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme o vás sbírat následující druhy informací:

2.1 Osobní údaje

Prostřednictvím webové stránky můžeme sbírat a zpracovávat především vaše jméno, příjmení, emailovou adresu, vaši adresu pro doručení sady na odběr DNA, telefonní číslo a další údaje, které nám dobrovolně poskytnete při návštěvě naší webové stránky nebo při vytvoření a zpracování vaší objednávky.

2.2 Technické informace

My a/nebo naši externí poskytovatelé služeb (Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager, Facebook Business Manager, Sendgrid, Woocomerce, Hotjar a Hubspot) mohou shromažďovat technické údaje při návštěvě nebo interakci s naší webovou stránkou. Technické údaje mohou zahrnovat především URL webových stránek, které jste navštívili před návštěvou naší webové stránky, čas a datum návštěv uživatelů, zvyklosti během prohlížení stránek, IP adresu, název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení, prostřednictvím kterého přistupujete k webové stránce, čas strávený na webové stránce a další podobné technické informace. V omezeném počtu případů je možné použít technická data a identifikovat vás skrze ně jako jednotlivce, čímž se z nich stanou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vaší identifikaci jako jednotlivce.

2.3 Cookies

2.3.1 Co jsou cookies?

a) Aby naše webová stránka fungovala správně, někdy do vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory nazývané cookies nebo jiné podobné technologie. Více podrobností o zpracování cookies na naší webové stránce si můžete přečíst v Cookies Policy.

b) Cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá do vašeho zařízení při její návštěvě. Dočasné soubory cookies (session based cookies) jsou uloženy pouze při otevřeném prohlížeči a několik minut po zavření prohlížeče se automaticky odstraní. Pomáhají základním funkcím obchodu. Trvalé soubory cookies (permanent cookies) vydrží několik dní až měsíců, dokud je neodstraníte vy nebo váš prohlížeč, nebo dokud nevyprší jejich platnost. Ulehčují nastavení stránky, když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky webové stránky v reklamních plochách jiných stránek.

2.3.2 Jaké cookies používáme?

a) Používáme vlastní funkční soubory cookies, které jsou nezbytné pro fungování webové stránky, pomáhají jí lépe fungovat a uživatelé tak díky nim mají lepší zážitek z jejího používání. Bez nich vám může zmizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášený.

b) Používáme trvalé analytické soubory cookies třetích stran (například Google Analytics & Google AdWords, Facebook), které nám umožňují například rozpoznat a spočítat počet uživatelů a vidět, jak se chovají při používání naší webové stránky, díky čemuž můžeme zlepšovat její funkcionalitu, aby s ní uživatelé byli spokojenější.

c) Můžeme také používat trvalé marketingové soubory cookies třetích stran, konkrétně Facebook Business Manager, Google Analytics & Google AdWords, které umožňují jednoznačnou identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení, díky čemuž naši poskytovatelé služeb mohou zjistit, jaké věci vás zajímají a následně na vás cílit specializovaný obsah. Tyto cookies také umožňují některým společnostem cílit na vás reklamu na jiných stránkách.

2.3.3 Jak nastavit soubory cookie?

a) Při první návštěvě webové stránky vás informujeme o používání souborů cookie a případně také žádáme souhlas s jejich používáním. Soubory cookie nebudou použity pro žádné jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše.

b) Jak bylo zmíněno výše, v některých případech můžeme použít soubory cookie třetích stran (poskytovatelů služeb). Seznam těchto třetích stran, se kterými se setkáte při používání naší webové stránky, je uveden níže. Za stránky třetích stran a jejich praktiky ochrany osobních údajů nezodpovídáme. Dané společnosti sbírají a zpracovávají tyto informace na základě svých zásad ochrany osobních údajů.

2.4 Údaje o zdraví (genetická data)

Zpracováním vzorku automaticky získáváme vaše údaje o zdraví, tj. genetická data. Tato data jsou však anonymizovaná a identifikovatelná pouze pro superadministrátora s nejvyšší úrovní administrátorských oprávnění, a to spojením s e-mailovou adresou a vašimi údaji použitými při registraci. Osobní údaje z procesu vaší objednávky nejsou spojeny s konkrétním vzorkem (tj. vzorky jsou přidělovány náhodně). Z tohoto důvodu není možné spojit vaši objednávku a registrovaný vzorek DNA nebo DNA analýzu. Kromě toho jsme implementovali pokročilé technické a organizační prvky zabezpečení, které zaručují absolutní ochranu vašich dat.

3 Jaké jsou účely a právní základy pro zpracování vašich osobních údajů?

3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

3.1.1 Zákaznická administrativa a plnění smlouvy, která mezi námi existuje v důsledku vašeho rozhodnutí objednat si produkt (DNA testy), které nabízíme prostřednictvím webové stránky.

Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytnutí našich služeb, což může zahrnovat zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné např. pro následující činnosti:

  • vytvoření, vybavení a informování o stavu vaší objednávky uskutečněné prostřednictvím webové stránky,
  • vyřizování vašich případných dotazů prostřednictvím e-mailu, živého chatu nebo telefonicky týkajících se vaší objednávky uskutečněné prostřednictvím webové stránky,
  • evidence zákazníků, kteří si vytvořili účet na webové stránce a/nebo registrovali produkt (DNA test),
  • informování o změnách v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v našich obchodních podmínkách.

Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu (v kombinaci s heslem pro vytvoření účtu na naší webové stránce), telefonní číslo, adresu pro doručení produktu a další údaje nebo nahraná data, které dobrovolně poskytnete při používání naší webové stránky.

Právní základ pro takovéto zpracování: plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas udělený za tímto účelem zasláním e-mailu na adresu: gdpr@dnaera.sk.

3.1.2 Přímý marketing a rozvoj vztahů se zákazníky

Vaše údaje zpracováváme pro rozvíjení stávajících vztahů se našimi zákazníky. Tento účel zahrnuje především následující činnosti:

zaslání ukázky produktu (DNA analýzy), komunikace a rozvoj vztahů se zákazníky prostřednictvím e-mailu a služby „live chat“.

Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu (v kombinaci s heslem pro založení účtu na naší webové stránce), telefonní číslo, adresu pro doručení produktu a další údaje nebo nahraná data, které dobrovolně poskytnete při používání naší webové stránky.

Právní základ pro takové zpracování: oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.1.3 Marketingové aktivity a informování zájemců o novinkách a slevách na naše produkty a služby prostřednictvím newsletteru

Vaše údaje zpracováváme pro informování o našich službách a novinkách, které jsme pro vás připravili na webové stránce (například na našem blogu). Tento účel zahrnuje především následující činnosti:

zasílání informací o našich produktech a službách nebo informací o spuštění speciálních slev/akcí na naše produkty a služby, případně poskytování informací o poskytnutí, ke kterým jste projevili zájem prostřednictvím naší webové stránky.

Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: e-mailovou adresu.

Právní základ pro takové zpracování: váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Máte právo kdykoli odvolat váš souhlas poskytnutý za tímto účelem zasláním e-mailu na adresu: gdpr@dnaera.sk.

3.1.4 Poskytování, zlepšování a optimalizace provozu webové stránky

Vaše údaje zpracováváme za účelem zlepšování a optimalizace provozu webové stránky. Tento účel zahrnuje především následující činnosti:

zajištění technické podpory webové stránky, analytické a statistické vyhodnocení používání webové stránky, zabránění zneužívání webové stránky (včetně prevence před podvody, bezpečnostními incidenty a jinými podobnými aktivitami).

Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje: čas a datum návštěv uživatelů, zvyklosti během prohlížení webové stránky, IP adresu, název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení, přes které přistupujete k webové stránce, čas strávený na webové stránce a další podobné technické informace.

Právní základ pro takové zpracování: váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Takovému zpracování můžete zabránit zakázáním používání nebo ukládání souborů cookies na vašem zařízení tím, že změníte nastavení vašeho prohlížeče nebo odvoláním souhlasu s ukládáním souborů cookies na naší webové stránce.

3.1.5 Řešení sporů, stížností a jiných podnětů zákazníků

Vaše údaje zpracováváme za účelem řešení sporů, stížností a jiných podnětů (např. reklamací).

Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, adresu nebo další kontaktní údaje, stejně jako okolnosti daného případu.

Právní základ pro takové zpracování: splnění zákonné povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.1.6 Dodržování daňových, účetních a dalších právních předpisů

Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. daňové a účetní předpisy spojené s finančními platbami).

Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, adresu příp. další kontaktní údaje.

Právní základ pro takové zpracování: plnění zákonné povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.1.7 Zpracování údajů o zdraví (genetických údajů) pro vyhodnocení DNA testu

Vaše údaje o zdraví (genetické údaje) zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu se zpracováním takovýchto osobních údajů za účelem získání, zpracování a vyhodnocení vaší vzorky DNA a také za účelem vypracování DNA analýzy, kterou jste si pro sebe (případně pro někoho jiného) objednali prostřednictvím webové stránky.

Vaše genetické údaje budou zpracovávány po dobu, která je nutná k vyhodnocení DNA testu a vašeho následného informování o jeho výsledku, stejně jako o následných zdravotních doporučeních (např. formou kontaktování dotyčné osoby za účelem poskytnutí dodatečné služby/produktu). Po poskytnutí DNA analýzy zpracováváme genetická data v anonymizované podobě pro účely poskytování aktualizace analýz a dodatečných služeb (rozšíření analýzy), stejně jako pro (interní) statistické účely. Daná data tak ztrácejí charakter „osobních“ údajů, neboť není možné na jejich základě identifikovat fyzickou osobu.

Právní základ pro takovéto zpracování: výslovný souhlas v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

  1. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

4.1 Vaše osobní údaje nesdílíme s žádným příjemcem mimo organizaci provozovatele, s výjimkou případů, kdy nastane jedna z následujících okolností:

4.1.1 Sdílení je nezbytné pro splnění našich povinností.

V případě, že naši externí spolupracovníci (zprostředkovatelé) potřebují přístup k vašim osobním údajům za účelem toho, aby nám pomáhali s poskytováním služeb (např. doručování produktu – DNA testů, daňově-účetní agendy, sporové agendy a stížností), přijali jsme adekvátní technická, smluvní a organizační opatření tak, abychom zabezpečili, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy.

Níže uvádíme seznam našich zprostředkovatelů:

Společnosti pověřené vedením mzdové a daňově-účetní agendy (Accace, k.s., SuperFaktúra, s.r.o.), auditoři, právníci a advokátní kanceláře, Provozovatelé podpůrných procesů pro automatizované zpracování osobních údajů (např. Server – AWS, cloud, platební brána, jiný specifický software, který při poskytování našich služeb využíváme – Webikon s.r.o., A-team Solutions s.r.o.), Kurýři nebo doručovatelské společnosti, které vám doručují naše produkty (např. Slovak Parcel Service s.r.o., RFPack s.r.o.), Provozovatel newsletteru a poskytovatel marketingových služeb (HubSpot, Inc.), Správa webové stránky (Webikon s. r. o.), Provozovatelé nástrojů zaznamenávajících analytiku webové stránky (např. Meta Platform Inc, Google LLC (Google Analytics, Tag Manager & Adwords), HubSpot Inc. (Hubspot) nebo Hotjar Limited (Hotjar).

4.1.2 Sdílení je nezbytné zákonnými důvody

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími příjemci, pokud v dobré víře považujeme, že přístup k vašim osobním údajům a jejich použití je adekvátně nutný k: (i) splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a/nebo soudních rozhodnutí, (ii) odhalování nebo předcházení podvodům, bezpečnostním nebo technickým problémům, (iii) ochraně našich zájmů, majetku nebo bezpečnosti, nebo ochraně zájmů, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo veřejnosti, avšak pouze v souladu s právními předpisy. Pokud je to možné, budeme vás o takovémto sdílení informovat.

5 Neuskutečňujeme automatizovaná individuální rozhodování ani profilování

5.1 Při zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme profilování ani automatizovaná individuální rozhodování a každé rozhodnutí, které s ohledem na poskytnutí služeb pro vás učiníme, je kontrolováno a řízeno pověřenou (oprávněnou) osobou.

6 Vaše osobní údaje nepřenášíme do třetích zemí mimo EU/EHP

6.1 Ne, provozovatel primárně nepřenáší vaše osobní údaje mimo země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V případě, že jako provozovatel spolupracujeme s externím spolupracovníkem (zprostředkovatelem), který se nachází mimo dané území EHP (a dochází tak k přeshraničnímu přenosu osobních údajů), můžeme přenášet vaše osobní údaje výhradně do zemí, které jsou považovány za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů v souladu s rozhodnutím Evropské komise, nebo v nichž jsou zavedena odpovídající ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů (například standardní smluvní doložky nebo závazná vnitřní pravidla společnosti). Bez ohledu na zemi, ve které jsou vaše osobní údaje zpracovávány, však přijímáme adekvátní technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že úroveň ochrany je stejná jako v Evropské unii a EHP.

7 Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

7.1 Vaše osobní údaje uchováváme pouze do té doby, než je to právně dovoleno a nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud není vymazání vašich údajů v rozporu s právními předpisy nebo pokud jsou potřebné v souladu s našimi legitimními obchodními zájmy, budou vaše údaje odstraněny z našich úložišť a systémů poté, co přestanou být potřebné pro naši spolupráci (např. 2 roky po zrušení vašeho uživatelského účtu na webové stránce). Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i po delší dobu, například v případě trvajícího soudního sporu. Osobní údaje, které jste nám poskytli na základě souhlasu, nebudeme zpracovávat poté, co tento souhlas odvoláte zasláním e-mailu na adresu: gdpr@dnaera.sk.

8 Jaká jsou vaše práva podle GDPR?

8.1 Právo na přístup – Nabízíme vám přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. To znamená, že nás můžete kontaktovat a požádat nás o potvrzení, zda se vaše osobní údaje zpracovávají nebo ne, a pokud ano, máte právo požádat o přístup k vašim údajům, které vám poskytneme formou tzv. „registru“ (zejména uvedeme účel, kategorii osobních údajů, kategorii příjemců osobních údajů, dobu uchovávání nebo kritéria pro stanovení doby uchovávání).

8.2 Právo na opravu – Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají.

8.3 Právo na vymazání – Můžete nás také požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů. Takové žádosti budeme akceptovat, pokud nebudeme mít zákonné oprávnění vaše osobní údaje nevymazat.

8.4 Právo na omezení zpracování – Můžete nás požádat, abychom omezili určité zpracování vašich osobních údajů. Pokud omezíme určité zpracování vašich osobních údajů, může to vést k omezením při používání naší webové stránky.

8.5 Právo na prenosnosť údajov – Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

8.6 Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na gdpr@dnaera.sk. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti. 

9 Zaslanie podnetu na Úrad na ochranu osobných údajov SR 

9.1 Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR). 

10 Bezpečnosť vašich osobných údajov a dát

10.1 Vaše osobné údaje a dáta sú v bezpečí. Prijímame všetky nevyhnutné bezpečnostné (technické a organizačné) opatrenia, aby sme boli chránení pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv, anonymizácia DNA analýzy čiarovým kódom, interné predpisy v oblasti informačnej bezpečnosti, spolupráca s overenými dodávateľmi a partnermi, školenia a poverenie našich zamestnancov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne akýkoľvek negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení bezprostredne informovať. 

10.2 Časti Webovej stránky môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo/a pre­vádz­ko­vané nami. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť vašich údajov na týchto stránkach.

10.3 Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou (prevádzkovateľom), neváhajte nás kontaktovať na gdpr@dnaera.sk. 

Nastavení souborů cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro správné fungování webu, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Díky nim vám zobrazujeme nabídky šité na míru a nabízíme produkty, které by vás mohly zajímat. Potřebujeme k tomu váš souhlas s používáním všech cookies. Více informací se dočtete zde.

Přizpůsobte předvolby souborů cookie

DNA testy

Konzultace