Duševné a neurologické zdravie

59 

Depresia, úzkostné poruchy, ADHD, Alzheimerova choroba a mnoho ďalších. Aj pri našej duševnej pohode zohrávajú dôležitú úlohu genetické predispozície a prevencia.

Kategória: