Genetické informácie sú vaše osobné údaje. DNA testy a legislatívna úprava.

Genetický kód je osobný údaj

Práca s dátami je pre nás v DNA ERA každodennou záležitosťou. Genetické štúdie, štatistiky, čísla, analýzy DNA. Získaná dôvera zákazníka, ktorý nám udelí súhlas na spracovanie jeho vzorky slín za účelom laboratórnej analýzy DNA a následnej interpretácie dát, je pre nás záväzkom ochrániť tieto údaje v maximálnej možnej miere.  Podľa štatistického úradu Európskej únie (EÚ) […]