Oslávte s nami 5. narodeniny. Využite zľavu 100 € na DNA Complex test s kódom: NARODENINY100.

Posledné dni najnižších cien roku! Ušetrite až do 299 €, zľavy až 43%!

Dni
Hodiny
Minúty

Posledné dni najnižších cien roku! Ušetrite až do 299 €, zľavy až 43%!

⏰ Zmeškali ste najlepšiu cenu v roku na DNA Complex test? Black Friday sme pre vás predľzili do 30.11.! ⏰

Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na stránke DNA ERA! Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať prostredníctvom našej webovej stránky https://www.dnaera.com (ďalej len „Webová stránka”), prípadne pri využívaní našich služieb týkajúcich sa genetického testovania a analýzy vašej DNA. Pre viac informácií o našich produktoch – DNA testoch a službách, ako aj o ich fungovaní kliknite na naše všeobecné obchodné podmienky.

Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

 • A) Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené 1.1.2023. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov Vás však budeme informovať. Aktuálnu verziu je vždy možné nájsť na našej Webovej stránke. 
 • B) Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).    
 • C) Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán, za ktoré nenesieme zodpovednosť.
 • D) Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov bez súhlasu ich zákonného zástupcu. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov, bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažeme.

1. Kto spracúva vaše osobné údaje? 

1.1 Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť: DNA ERA s. r. o., so sídlom: Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 51 860 830, registrovaná Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 131120/B (ďalej len „prevádzkovateľ” ,„my”, „nás” alebo „náš”)

1.2 Ak sa chcete dozvedieť viac o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese gdpr@dnaera.sk.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Môžeme o vás zbierať nasledovné druhy informácií:

2.1 Osobné údaje

Prostredníctvom Webovej stránky môžeme zbierať a spracúvať najmä vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, vašu adresu pre doručenie sady na odber DNA, telefónne číslo a iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri návšteve našej Webovej stránky alebo počas vytvorenia a spracovania vašej objednávky.

2.2 Technické informácie

My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb (Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager, Facebook Business Manager, Sendgrid, Woocomerce, Hotjar a Hubspot) môžu zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vašej identifikácii ako jednotlivca.

2.3 Cookies

2.3.1 Čo sú cookies?

a)Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie. Viac podrobnosti o spracúvaní cookies na našej Webovej stránke si môžete prečítať v Cookies Policy

b) Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pár minút po  zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Pomáhajú základným funkciám obchodu. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia niekoľko dní až mesiacov, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť. Uľahčujú nastavenie stránky, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky Webovej stránky v reklamných plochách iných stránok.

2.3.2 Aké používame cookies?

a) Používame vlastné funkčné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky, pomáhajú jej lepšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania. Bez nich vám môže miznúť obsah košíka alebo nebude možné zostať prihlásený.

b) Používame permanentné analytické súbory cookies tretích strán (napríklad Google Analytics & Google AdWords, Facebook), ktoré nám umožňujú napríklad rozpoznať a zrátať počet používateľov a vidieť, ako sa správajú pri používaní našej Webovej stránky, vďaka čomu vieme zlepšovať jej funkcionalitu, aby s ňou boli užívatelia spokojnejší. 

c) Môžeme tiež používať permanentné marketingové cookies tretích strán, konkrétne Facebook Business Manager, Google Analytics & Google AdWords, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadenia, vďaka čomu vedia naši poskytovatelia služieb zistiť, aké veci vás zaujímajú a následne na vás cieliť špecializovaný obsah. Tieto cookies tiež umožňujú niektorým spoločnostiam cieliť na vás reklamu na iných stránkach.

2.3.3 Ako nastaviť cookies?

a) Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

b) Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch môžeme použiť cookies tretích strán (poskytovateľov služieb). Zoznam takýchto tretích strán, s ktorými sa stretnete pri používaní našej Webovej stránky je uvedený nižšie. Za stránky tretích strán a ich praktiky ochrany osobných údajov nenesieme zodpovednosť. Dané spoločnosti zbierajú a spracúvajú tieto informácie na základe ich zásad ochrany osobných údajov.

2.4 Údaje o zdraví (genetické dáta) 

Zo spracovanej vzorky inherentne získavame vaše údaje o zdraví, t.j. genetické dáta. Tieto dáta sú však anonymizované a stotožniteľné s emailovou adresou a Vašimi údajmi použitými pri registrácií iba pre superadministrátora s najvyššou úrovňou administrátorských oprávnení. Osobné údaje z procesu vašej objednávky sa nespájajú s konkrétnou skúmavkou (tzn. že skúmavky sú prideľované náhodne). Z tohto dôvodu nie je možné spárovať vašu objednávku a registrovanú vzorku DNA, resp. DNA analýzu. Okrem toho sme implementovali pokročilé technické a organizačné prvky zabezpečenia zaručujúce absolútnu ochranu vašich dát.

3 Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?          

3.1 Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

3.1.1 Zákaznícka administratíva a plnenia zmluvy, ktorá medzi nami existuje v dôsledku vášho rozhodnutia objednať si produkt (testy DNA), ktoré ponúkame prostredníctvom Webovej stránky         

Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti:

 • vytvorenie, vybavenie a informovanie o stave vašej objednávky uskutočnenej prostredníctvom Webovej stránky,
 • vybavovanie vašich prípadných dopytov  prostredníctvom emailu, cez “live chat” alebo telefonicky vo vzťahu k vašej objednávke  uskutočnenej prostredníctvom Webovej stránky, 
 • evidencia zákazníkov, ktorí si vytvorili účet na Webovej stránke alebo/a registrovali produktu (test DNA),
 • informovanie o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich všeobecných obchodných podmienkach.                

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu (v kombinácií s heslom pre založenie účtu na našej Webovej stránke), telefónne číslo, adresu pre doručenie produktu a iné údaje alebo nahraté dáta, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

Právny základ pre takéto spracovanie: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právny základ pre takéto spracovanie: súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: gdpr@dnaera.sk.

3.1.2 Direct marketing a rozvoj vzťahov so zákazníkmi

Vaše údaje spracúvame aby sme mohli rozvíjať existujúce vzťahy s našimi zákazníkmi. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • zaslanie ukážky produktu (DNA analýzy), 
 • komunikácia a rozvoj vzťahov so zákazníkmi pomocou emailu a služby “live chat”.

Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu (v kombinácií s heslom pre založenie účtu na našej Webovej stránke), telefónne číslo, adresu pre doručenie produktu a iné údaje alebo nahraté dáta, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

Právny základ pre takéto spracúvanie: oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.1.3 Marketingové aktivity a informovanie záujemcov o novinkách a zľavách na naše produkty a služby prostredníctvom newslettera

Vaše údaje spracúvame aby sme vás mohli informovať o našich službách a novinkách, ktoré sme si pre vás prichystali na Webovej stránke (napríklad na našom Blog-u). Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • zasielanie informácií ohľadom našich produktoch a službách alebo informácie o spustení špeciálnych zliav/akcií na naše produkty a služby, prípadne poskytovanie informácií o poskytnutie ktorých ste prejavili záujem prostredníctvom našej Webovej stránky.

Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: emailovú adresu.

Právny základ pre takéto spracúvanie: váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: gdpr@dnaera.sk.

3.1.4 Po­sky­to­va­nie, zlep­šo­va­nie a opti­ma­li­zá­cia pre­vádzky Webovej stránky

Vaše údaje spracúvame za účelom zlep­šo­va­nia a opti­ma­li­zá­cie pre­vádzky Webovej stránky. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • za­bez­pe­če­nie tech­nic­kej pod­pory Webovej stránky,
 • ana­ly­tic­ké a šta­tis­tic­ké vy­hod­no­te­nie po­u­ží­va­nia Webovej stránky,
 • za­brá­ne­nie zne­uží­va­nia Webovej stránky (vrá­tane pre­ven­cie pred pod­vodmi, bez­peč­nost­nými incidentmi a inými po­dob­nými ak­ti­vi­tami).

Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje: čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania Webovej stránky, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie.

Právny základ pre takéto spracúvanie: váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ta­ké­muto spra­cú­va­niu mô­žete za­brá­niť za­ká­za­ním po­u­ží­va­nia alebo ukla­da­nia sú­bo­rov co­okies na va­šom za­ria­dení tým, že zme­níte na­sta­ve­nie vášho pre­hlia­dača alebo odvolaním súhlasu s ukladaním súborov cookies na našej Webovej stránke.

3.1.5 Riešenie sporov, sťažností a iných podnetov zákazníkov

Vaše údaje spracúvame za účelom riešenia sporov, sťažností a iných podnetov (napr. reklamácií).          

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše meno, priezvisko, adresu prípadne ďalšie kontaktné údaje, ako aj okolnosti daného prípadu.

Právny základ pre takéto spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.1.6 Dodržiavanie daňových, účtovných a iných právnych predpisov         

Vaše údaje spracúvame za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. daňové a účtovné predpisy spojené s finančnými plneniami).          

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše meno, priezvisko, adresu príp. ďalšie kontaktné údaje.

Právny základ pre takéto spracovanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.1.7 Spracovanie údajov o zdraví (genetických dát) na vyhodnotenie DNA testu

Vaše údaje o zdraví (genetické údaje) spracúvame na základe vášho výslovného súhlasu so spracúvaním takýchto osobných údajov za účelom získania, spracovania a vyhodnotenia vašej vzorky DNA a tiež za účelom vypracovania DNA analýzy, ktorú ste si pre seba (prípadne pre niekoho iného) objednali prostredníctvom Webovej stránky. 

Vaše genetické údaje budú spra­cú­vané po dobu, ktorá je nutná na vyhodnotenie DNA testu a vášho následného informovania o jeho výsledku, ako aj o následných zdravotných odporúčaniach (napr. vo forme kontaktovania dotknutej osoby za účelom poskytnutia dodatočnej služby/produktu). Po poskytnutí DNA analýzy spracúvame genetické dáta v anonymizovanej podobe pre účely poskytovania aktualizácie analýz a dodatočných služieb (rozšírenie analýzy), ako aj pre (interné) štatistické účely. Dané dáta tým strácajú charakter “osobných” údajov nakoľko nie je možné na ich základe identifikovať fyzickú osobu.

Právny základ pre takéto spracovanie: výslovný súhlas v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR.

4. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát?

4.1 Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnym príjemcom mimo organizácie prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, ak nastane jedna z nasledujúcich okolností: 

4.1.1 zdieľanie je nevyhnutné pre splnenie našich povinností

V prípade, ak naši externí spolupracovníci (sprostredkovatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhali s poskytovaním služieb (napr. doručovaním produktu – DNA testov, daňovo-účtovná agenda, sporová agenda a sťažnosti), prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame zoznam našich sprostredkovateľov:

 • Spoločnosti poverené vedením mzdovej a daňovo-účtovnej agendy (Accace, k.s., SuperFaktúra, s.r.o.), auditori, právnici a advokátske kancelárie,
 • Prevádzkovatelia podporných procesov pre automatizované spracúvanie osobných údajov (napr. Server – AWS, cloud, platobná brána, iný špecifický softvér, ktorý pri poskytovaní našich služieb využívame – Webikon s.r.o., A-team Solutions s.r.o.),
 • Kuriéri alebo doručovateľské spoločnosti, ktoré vám doručujú naše produkty (napr. Slovak Parcel Service s.r.o., RFPack s.r.o.),
 • Prevádzkovateľ newsletteru a poskytovateľ marketingových služieb (HubSpot, Inc.),
 • Správa Webovej stránky (Webikon s. r. o.),
 • Prevádzovatelia nástrojov zaznamenávajúcich analytiku Webovej stránky (napr. Meta Platform Inc, , Google LLC (Google Analytics, Tag Manager & Adwords), HubSpot Inc. (Hubspot) alebo Hotjar Limited (Hotjar).

4.1.2 zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

5 Neuskutočňujeme automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie

5.1 Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre vás urobíme je kontrolované a riadené poverenou (oprávnenou) osobou.

6 Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ/EPH

6.1 Nie, prevádzkovateľ primárne neprenáša vaše osobné údaje mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípade, že ako prevádzkovateľ spolupracujeme s externým spolupracovníkom (sprostredkovateľom), ktorý sa nachádza mimo daného územia EHP (a dochádza tak k cezhraničnému prenosu osobných údajov), môžeme prenášať vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov (napr. štandardné zmluvné doložky alebo záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti). Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame však primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a EHP.

7 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

7.1 Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané po tom ako prestanú byť potrebné pre našu spoluprácu (napr. 2 roky po zrušení vášho používateľského účtu na Webovej stránke). Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj po dlhšiu dobu, a to napr. v prípade pretrvávajúceho súdneho sporu. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu nebudeme spracúvať po tom ako tento súhlas odvoláte zaslaním e-mailu na adresu: gdpr@dnaera.sk.

8 Aké sú vaše práva podľa GDPR?

8.1 Právo na prístup – Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 

8.2 Právo na opravu – Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

8.3 Právo na vymazanie – Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať. 

8.4 Právo na obmedzenie spracúvania – Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.

8.5 Právo na prenosnosť údajov – Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

8.6 Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na gdpr@dnaera.sk. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti. 

9 Zaslanie podnetu na Úrad na ochranu osobných údajov SR 

9.1 Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR). 

10 Bezpečnosť vašich osobných údajov a dát

10.1 Vaše osobné údaje a dáta sú v bezpečí. Prijímame všetky nevyhnutné bezpečnostné (technické a organizačné) opatrenia, aby sme boli chránení pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv, anonymizácia DNA analýzy čiarovým kódom, interné predpisy v oblasti informačnej bezpečnosti, spolupráca s overenými dodávateľmi a partnermi, školenia a poverenie našich zamestnancov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne akýkoľvek negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení bezprostredne informovať. 

10.2 Časti Webovej stránky môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo/a pre­vádz­ko­vané nami. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť vašich údajov na týchto stránkach.

10.3 Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou (prevádzkovateľom), neváhajte nás kontaktovať na gdpr@dnaera.sk. 

 

Nastavenie súborov cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webu, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš používateľský zážitok. Vďaka nim vám zobrazujeme ponuky šité na mieru a ponúkame produkty, ktoré by vás mohli zaujímať. Potrebujeme na to však váš súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii sa dočítate tu.

Upraviť cookies nastavenia

DNA testy

Konzultácie