Status prenášača

59 

Plánujete si založiť rodinu teraz alebo v budúcnosti? Zistite, aké máte predispozície, ktoré nemusia mať vplyv na vás, ale môžu ovplyvniť zdravie vašich detí.

Kategória:

Popis

Za prenášača autozomálne recesívneho ochorenia sa považuje osoba, ktorá má vo svojej DNA jednu kópiu zmeneného génu. Takýto jedinec obvykle nevykazuje príznaky ochorenia, ale môže ovplyvniť zdravotný stav svojich detí. Aby sa takéto ochorenie rozvinulo, je potrebné zdediť obidve kópie daného génu s mutáciou.
Naša analýza však nezahŕňa všetky genetické varianty, ktoré môžu byť spojené s rozvojom takýchto ochorení. Preto ak vám test neodhalí, že ste prenášačom ochorenia, stále môžete byť nositeľom variantu, ktorý sme neanalyzovali. Ak ste vy aj váš partner dostali pozitívny výsledok, je vhodné sa poradiť s lekárom.