• DNA testy
  • O nás
  • Čo robíme
  • Blog
  • Kontakt

Ateroskleróza zvyšuje riziko rozvoja srdcových ochorení. Máte na ňu predispozíciu?

Rozvíja sa pomaly a nenápadne, no predstavuje jeden z najzávažnejších rizikových faktorov vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Tie sú v našich končinách najčastejšou príčinou úmrtia. Reč je o ateroskleróze alebo inými slovami, kôrnatení (tuhnutí) ciev. Naši existujúci zákazníci si vo svojich výsledkoch nájdu novú predispozíciu zaradenú v kategórii Zdravie. 

Čo to je a ako vzniká? 

Ateroskleróza vzniká postupným ukladaním tukovitých látok, ako je cholesterol a triglyceridy, ale aj vápnika do stien ciev. Tieto nánosy sa nazývajú plaky. Na ich vzniku sa podieľajú aj bunky imunitného systému, čo robí z aterosklerózy chronické zápalové ochorenie ciev. Väčšinou postihuje tepny (artérie), ktoré prenášajú okysličenú krv zo srdca do všetkých častí tela. 

Ateroskleróza je bežná. Čo ju robí nebezpečnou? 

Ateroskleróza postihuje v zásade každého dospelého človeka. V súvislosti s rizikom srdcovo-cievnych ochorení je však dôležitý stupeň jej rozvinutia.

V počiatočných štádiách nemusí mať ateroskleróza žiadne príznaky. Až pri dlhodobom ukladaní tukov v stenách ciev dochádza k ich nenávratnej prestavbe. Keď je tepna natoľko zúžená alebo upchatá, že nemôže dodávať dostatok krvi do orgánov a tkanív, dochádza k prejavu príznakov aterosklerózy. Medzi ne patria napríklad:

  • bolesť na hrudi (angina pectoris), 
  • necitlivosť či bolesti končatín, 
  • ale aj vysoký krvný tlak. 

Prítomnosť plaku na cievach vedie k zúženiu a stuhnutiu tepien, čím blokujú prietok krvi. Plak sa môže taktiež odtrhnúť a spôsobiť vznik krvnej zrazeniny a upchatie cievy. Výsledkom takéhoto poškodenia ciev môže byť infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda (mŕtvica), poškodenie obličiek, či vznik aneuryziem (výdutí v stene ciev),  ktoré môžu prasknúť a spôsobiť život-ohrozujúce krvácanie.

Ako môžete predísť jej rozvoju? 

Na rozvoj aterosklerózy má veľký vplyv náš životný štýl. Nadváha, nevhodné stravovanie, nedostatok fyzickej aktivity, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, ale aj chronický stres, prispievajú k rozvoju tohto problému. Na základe vedeckých štúdií však už dnes vieme, že určité genetické varianty v našej DNA môžu riziko jej rozvoja ešte zvyšovať. V takomto prípade je pre vás obzvlášť dôležité venovať pozornosť prevencii rozvoja tohto problému. 

Nezanedbávajte zdravie svojho srdca

Srdcové ochorenia patria v našich končinách medzi jedny z najčastejších príčin úmrtia. Na ich rozvoji sa do istej miery podieľa aj genetika, avšak významný vplyv má aj životný štýl. Vďaka poznaniu svojich genetických predispozícií zistíte, na ktoré oblasti zdravia by ste sa mali zamerať a akými preventívnymi krokmi môžete urobiť pre svoje zdravie viac.  

Nový výsledok analýzy

Prihláste sa do svojich výsledkov. Genetická predispozícia na rozvoj aterosklerózy je odteraz zadarmo dostupná pre všetkých našich zákazníkov. Zároveň ju bude mať vo svojej analýze každý budúci zákazník, ktorý vstúpi do sveta DNA s DNA Complex testom alebo DNA Health testom. Spoznajte svoje predispozície aj vy.

Mgr. Paulína Káňovičová, PhD.

Genetička

Paulína je absolventkou odboru genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na Slovenskej akadémii vied, kde získala titul PhD. v odbore biochémia. V spoločnosti DNA ERA pôsobí na pozícii genetičky. Zaoberá sa prípravou podkladov pre DNA analýzy, následným vytváraním odporúčaní v súlade s najaktuálnejšími poznatkami vedy a ďalšími vedeckými projektami. 

Podobné články

DNA testy
Rozšírenia a konzultácie